Astrium Overheidsaccountants vierde grootste kantoor van Nederland
13-12-2021

Van plek vijf naar vier. De overheidsaccountants van Astrium controleerden over 2020 maar liefst 30 gemeenten in totaal en stijgt daarmee naar de vierde positie van grootste overheidsaccountant van Nederland.

Het in Zoetermeer gevestigde Astrium Overheidsaccountants is nu het vierde grootste accountantskantoor dat overheidscontroles voor haar rekening neemt. Dat blijkt uit een Kamerbrief over de verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2020 en maatregelen om de verantwoording te verbeteren, en een door minister Ollongren meegestuurd onderzoek van haar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In de Kamerbrief valt te lezen dat het overgrote deel van de gemeenten op tijd was met het aanleveren van de stukken. Dit ondanks de uitdagingen waar gemeenten door de coronacrisis mee te maken kregen, zoals het in stand houden van de continuïteit van de zorg en het uitkeren van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO).

Over 2020 werden de jaarrekeningcontroles gedaan door in totaal achttien accountantskantoren en twee gemeentelijke accountantsdiensten. Vorig jaar waren er nog negentien accountantskantoren. Astrium nam daarbij over 2020 voor in totaal 30 gemeenten de jaarrekeningcontroles voor haar rekening.

Astrium is verheugd met de vierde plek. De overheidsaccountants van Astrium hebben ruim twintig jaar ervaring op het gebied van controle en advies bij lokale overheden. Afgelopen zomer sloot Astrium Overheidsaccountants nog een samenwerkingsovereenkomst met het Limburgse KSG om haar marktpositie te versterken en robuuster te maken. Door deze samenwerking kunnen wij nog sneller en flexibel schakelen. De vierde plek motiveert ons dan ook om nog groter te worden.

Kamerbrief verantwoording gemeenten 2020

Onderzoek verantwoording gemeenten 2020


Wil jij werken voor interessante klanten en deel uitmaken van een jong en enthousiast team van zo’n zestig professionals? Astrium groeit nog steeds en is op zoek naar jou.
 
Sta jij aan het begin van je carrière en wil je op zelfstandige wijze kennismaken met onze samenstel- of controlepraktijk? Bekijk snel onze mogelijkheden.
 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.