In navolging van het bericht over de Vennootschapsbelasting (Vpb) in onze nieuwsbrief van vorige week maandag, 15 november, willen wij u aanvullend informeren over de twee tarieven die de Vpb kent. Namelijk, het lage tarief is van toepassing over de eerste tariefschijf. Het hoge tarief is verschuldigd over de winst boven de eerste tariefschijf. Het hoge tarief bedraagt in 2021 25% en 25,8% in 2022. Het lage tarief bedraagt in beide jaren 15%. De eerste tariefschijf loopt in 2021 tot € 245.000 en in 2022 tot € 395.000.

Bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds 13 november jl. gelden krijgen opnieuw financiële steun. Doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021.

Staatssecretaris Vijlbrief benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat ondernemers die niet aan hun betalingsverplichtingen jegens de fiscus kunnen voldoen, nog tot 1 oktober volgend jaar gebruik kunnen maken van een betalingsregeling van vijf jaar.

Het demissionaire kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2021 de Miljoenennota 2022 en dus ook het Belastingplan 2022. In de kabinetsplannen voor het komende jaar valt op dat geen ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld en dat het Klimaatakkoord grote invloed heeft op de besluiten van het kabinet. De SRA heeft een special van de Miljoenennota ter beschikking gesteld die wij graag met u delen.

Special Miljoenennota 2022

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.