Checklist AVG

Er is een geactualiseerde AVG-checklist gepubliceerd door de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. Deze checklist kan gebruikt worden om de verwerking van persoonsgegevens te laten verlopen volgens de regels. Scholen verwerken persoonsgegevens van leerlingen. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling. In het leerlingdossier worden de gegevens van het kind verwerkt.

inkoopcollectief Energie voor Scholen.

Sinds 2003 kopen scholen in Nederland samen elektriciteit en gas in binnen het inkoopcollectief Energie voor Scholen. Door het enorme inkoopvolume van meer dan 6.000 gebouwen (850 besturen) kopen scholen veel voordeliger in. Energie Voor Scholen is een initiatief van de profielorganisaties Verus, VBS, VGS, VOS/ABB en ISBO. Zij werken samen binnen het Inkoop Centrum Onderwijs.

Extra geld voor onderwijshuisvesting

Gemeenten krijgen voor het hele schooljaar geld voor het organiseren van leslokalen voor Oekraïense kinderen. Het kabinet trekt ruim 700 miljoen euro extra uit om gemeenten hiervoor te ondersteunen. Onderwijsminister Wiersma schrijft aan de Tweede Kamer dat hij op die manier scholen en gemeenten zekerheid wil bieden.

digitaal lessen volgen onderwijs

Minister Wiersma voor Primair- en Voortgezet Onderwijs heeft een plan om het aantal thuiszitters te verminderen. Het kabinet trekt 15 miljoen euro uit voor het inrichten van ouder- en jeugdsteunpunten, de mogelijkheid om digitaal lessen te volgen en het beter registreren van afwezigheid in de les. Met twee wetsvoorstellen wil Wiersma ervoor zorgen dat de school voortaan sneller kan ingrijpen in belang van het kind.

digitale veiligheid onderwijs

Structureel komt er 6 miljoen euro beschikbaar voor digitale veiligheid van het primair- en voortgezet (funderend) onderwijs. Daarmee kunnen scholen voldoen aan een integrale aanpak op basis van een nieuw, verplicht normenkader voor informatietechnologie en privacy. Dit wordt gedaan door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Schoolorganisaties kunnen een indruk krijgen van de beschikking die ze vanaf 2023 krijgen voor hun lumpsum bekostiging. Als gevolg van de vereenvoudiging van de bekostiging verandert de hoogte van de bekostiging en samenstelling van de beschikking. De informatie is nu beschikbaar voor basisscholen en speciale basisscholen bij de instellingsinformatie op de website van DUO.

Coalitiepartijen VVD en D66 willen, samen met onder meer SP en PVV, dat Dennis Wiersma, minister voor primair (po) en voortgezet onderwijs (vo) sneller bestuurlijk kan ingrijpen bij schoolbesturen. Volgens deze partijen staan Kamer en minister nu te vaak toe te kijken terwijl incidenten zich ontvouwen. Voor hen is de kern dat te lang afwachten schadelijker is dan te snel ingrijpen. Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer op 16 juni jl.

De afgelopen weken is er nieuwe informatie en ondersteuning beschikbaar gekomen voor scholen die onderwijs aan Oekraïense leerlingen (willen) bieden. In dit artikel zetten wij de belangrijkste updates voor u op een rij.

Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden worden structureel gecompenseerd voor de gevolgen van het niet meer btw-vrij onderling detacheren van personeel.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.