Astrium nodigt u uit voor het seminar ‘Actualiteitensessie in het Onderwijs 2021’ op maandag 11 oktober in Zoetermeer. Het programma start om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur) en wordt om 17:00 uur afgesloten.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) informeert middels een brief dat het personeel op scholen, met een naar haar oordeel uitdagende leerlingpopulatie, gedurende de looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra beloond wordt.

Scholen krijgen de aankomende periode incidenteel geld (o.a. NPO, IOP en 'handen voor de klas') om sociale en onderwijsachterstanden die bij leerlingen door de coronacrisis zijn ontstaan weg te nemen.

Het verantwoordingsmodel voor de openbaarmaking van de WNT-gegevens over kalenderjaar 2021 is gepubliceerd. Hierin is een aantal wijzigingen opgenomen.

Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2021 is het algemeen bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 209.000.

Scholen voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 een basisbedrag per leerling en school.

De invoeringsdatum van de vereenvoudiging van de bekostiging is 1 januari 2022.

In de Uitvoeringsregeling 2021 zijn een aantal wijzigingen opgenomen. Welke dat zijn, hebben wij voor u op een rij gezet.

Binnen een onderwijsinstelling worden veel persoonsgebonden gegevens bewaard, al dan niet in digitale vorm. Het belang van bewaring en beveiliging is laatst weer gebleken.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.