Astrium nodigt u uit voor het seminar ‘Actualiteitensessie in het Onderwijs 2021’ op maandag 11 oktober in Zoetermeer. Het programma start om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur) en wordt om 17:00 uur afgesloten.

Vandaag de dag verandert er veel. Reden te meer voor Astrium om u tijdens een actualiteitensessie ‘mee te nemen’ in de ontwikkelingen op het gebied van:

Aandachtspunten en beheersing op incidentele geldstromen:

 • ‘Best practices’ voor het registreren en verantwoorden van NPO-lasten;
 • Registratie van de eventuele inzet van (boven) formatie specifiek voor het NPO, IOP en Handen voor de klas, en daarmee samenhangende huidige en toekomstige personele lasten;
 • Hoe om te gaan met ‘duurzaamheidsinvesteringen’;
 • Registreren en verantwoorden van de ‘inhoudelijke’ voortgang op door uw schoolbestuur benoemde interventies;
 • Voorbereiden inhoudelijke toelichting op de NPO in het bestuursverslag 2021.

Wijzigingen en focuspunten wet- en regelgeving jaarverslaggeving 2021:

 • Focuspunten uit de ‘Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs’;
 • Hoe vorm en inhoud te geven aan de door de Minister van OCW aangewezen aanvullende maatschappelijke thema’s;
 • Wijzigingen in het bestuursverslag;
 • Strengere eisen voor het verslag van het intern toezichthoudend orgaan;
 • Lessons learned uit de recente inspectierapporten voor uw bestuursverslag 2021;
 • Aanpassingen in de continuïteitsparagraaf door inzicht te geven in ‘doelmatigheid’ en een ‘beleidsrijke meerjarenbegroting’;
 • Voortgang van het project verkort bestuursverslag;
 • Impact vereenvoudiging bekostigingssystematiek primair- en voortgezet onderwijs;
 • Hoe moeten de uitgaven voor groot onderhoud worden verantwoord in de administratie en jaarrekening 2021 en verder?

IT en privacy:

 • Signaleringen en bevindingen van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Rol en functie van Privacy Officer en FG-functionaris.

Juridische ontwikkelingen:

 • Wat betekent de WBTR voor uw organisatie;
 • Lessons learned over de VOG.

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021:

 • Investeren in het schoolgebouw in het primair onderwijs: wat mag wel en wat mag niet?;
 • Aandachtspunten bij het invullen van het WNT-model 2021;
 • Ontwikkelingen op het gebied van de (EU-) aanbestedingsdrempels;
 • Veranderingen bekostigingscontrole voortgezet onderwijs (o.a. nieuwkomers);
 • Aandachtspunten declaratievoorschriften in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs.

Na afloop van de kennissessie zijn wij beschikbaar om desgewenst één-op-één vragen te beantwoorden vergezeld van een hapje en een drankje.

Aanmelden

Nieuwsgierig geworden naar deze ontwikkelingen? Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze kennissessie. Mocht u interesse hebben, dan verzoeken wij u dit uiterlijk vóór 30 september 2021 aan ons kenbaar te maken. Natuurlijk mag u meerdere collega’s uitnodigen. De organisatie van deze kennissessie wordt verricht door ons secretariaat. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt u zich aanmelden voor deze kosteloze actualiteitensessie op:

Datum: maandag 11 oktober 2021

Tijd: 14:00 t/m 17:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur)

Locatie: Dekker Zoetermeer, Bohemian Club (zaal), Scheglaan 12, 2718 KZ Zoetermeer

U ontvangt uiterlijk op 1 oktober 2021 de definitieve uitnodiging voor deze kennissessie.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.