Door de VO-raad is een ‘Handreiking verantwoording Nationaal Programma Onderwijs’ (NPO) gepubliceerd. In de handreiking gaat de VO-raad in op de verantwoording van het NPO in het bestuursverslag van de onderwijsinstelling en de aanvullende informatie die via de XBRL zal worden aangeleverd over de inzet van de NPO-gelden.

Uit de handreiking blijkt dat de NPO-gelden worden aangemerkt als normatieve lumpsumbekostiging. De verantwoording vindt dus plaats op grond van de reguliere verslaggevingsregels die gelden voor de lumpsumbekostiging. De VO-raad adviseert om voor nog niet bestede NPO-gelden een bestemmingsreserve te vormen.

Om verantwoording over inzet van de NPO-gelden mogelijk te maken geeft de handreiking aandachtspunten voor inrichting van de administratie.

Met deze handreiking beoogt de VO-raad onderwijsbesturen te helpen met de inzet en verantwoording van de NPO-gelden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.