De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2013 over de toepassing van de kantineregeling in de omzetbelasting gewijzigd.

De kantineregeling houdt in dat organisaties, waarvan de primaire activiteiten niet zijn belast, ook voor hun kantineactiviteiten buiten de heffing van btw blijven. De kantineontvangsten mogen niet meer dan € 68.067 per jaar bedragen om vrijgesteld te zijn. Daarnaast moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De wijziging houdt in dat duidelijk is gemaakt dat de kantineregeling niet kan worden toegepast door organisaties die voor hun primaire activiteiten zijn vrijgesteld op basis van de kleineondernemersregeling.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.