Volgens Dennis Wiersma, minister voor primair (po) en voortgezet onderwijs (vo), is het weliswaar aan te bevelen CO2-meters in klaslokalen op te hangen, maar wordt het geen verplichting. Dat staat in zijn antwoorden na vragen uit de Tweede Kamer.

Het geld voor de aanschaf van CO2-meters in klaslokalen wordt verwerkt in de tarieven per leerling voor dit jaar. Er komt dus niet een aparte regeling met verplichte aanschaf voor.
De leerlingtarieven worden in de zomer bekend en vanaf oktober in het vo uitbetaald. Er is volgens de minister genoeg geld om in alle lokalen CO2-meters van 150 euro per stuk (inclusief btw) te plaatsen.

Wiersma wil wel graag kunnen nagaan of schoolbesturen het extra geld ook echt voor CO2-meters besteden. Hij gaat daarom kijken hoe hij dit voor de komende jaren alsnog als verplichting kan regelen. De minister laat in ieder geval wel monitoren of er in lokalen CO2-meters aanwezig zijn.

>> Lees de antwoorden van minister Wiersma

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.