inkoopcollectief Energie voor Scholen.

Sinds 2003 kopen scholen in Nederland samen elektriciteit en gas in binnen het inkoopcollectief Energie voor Scholen. Door het enorme inkoopvolume van meer dan 6.000 gebouwen (850 besturen) kopen scholen veel voordeliger in. Energie Voor Scholen is een initiatief van de profielorganisaties Verus, VBS, VGS, VOS/ABB en ISBO. Zij werken samen binnen het Inkoop Centrum Onderwijs.

De uitvoering van het project is uitbesteed aan het onafhankelijke energieadviesbureau Hellemans Consultancy BV.

Voor het inkoopcollectief EVS is al vóór de extreme prijsstijgingen het grootste deel van aardgas en elektriciteit voor het jaar 2023 ingekocht. Hierdoor betalen scholen die aangesloten zijn bij het inkoopcollectief EVS niet de extreem hoge tarieven waarmee niet-aangesloten scholen wel worden geconfronteerd.

De prijsstijgingen voor het collectief blijven beperkt ten opzichte van de gigantische prijsstijgingen op de handelsmarkt. Daar werden elektriciteit en gas dit jaar, gerekend tot eind augustus, 622% respectievelijk 513% duurder. Door slim en met vooruitziende blik in te kopen lukt het EVS echter om de stijging van de totale energienota (inclusief belasting, netbeheer, meetkosten) voor de aangesloten scholen te beperken tot circa 30%.

In oktober weet EVS de definitieve prijzen voor 2023. Meer weten over Energie Voor Scholen?

‘ Note Astrium: Mooi initiatief vanuit de onderwijssector voor schoolbesturen. Advies aan u is om te onderzoeken of dit eveneens voor uw schoolbestuur voordelen biedt.’

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.