De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een nieuw Programma van Eisen (PvE) voor Frisse Scholen 2021 opgesteld. Het PvE helpt uw schoolbestuur om eisen te formuleren voor het ontwerp van energiezuinige en gezonde gebouwen en installaties.

Scholen kunnen kosten besparen door hun eisen vroeg duidelijk te hebben.

Nieuw in vergelijking met de versie uit 2015 is onder andere:

  1. Meer aandacht voor licht, luchtkwaliteit en temperatuur.
  2. De energie-eisen zijn aangepast aan de NTA 8800 en de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2021 gelden.
  3. De eisen voor kwaliteitsborging hebben een belangrijkere plaats. Hierbij is meer aandacht voor monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties.

Opdrachtgevers in het onderwijs moeten tijdens het ontwerp en het bouwproces de (tussen)resultaten toetsen. En na de bouw moeten zij controleren of alles echt zo goed werkt als afgesproken. Hiervoor wordt een Frisse Scholen Toets ontwikkeld. Deze publiceert RVO medio september.

Het is belangrijk dat u als schoolbestuur in het primair- en voortgezet onderwijs bij de ontwikkeling van nieuwe onderwijshuisvesting rekening houdt met deze geactualiseerde wetgeving.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.